Läs vår story!

Öppna skyar
kluckande vågskålar
sol i varma strålar

fridfulla porlanden
från en fjällkyld bäck

av vördnand är du slagen
försänkt i mållös mening
på urtida majestät och nåd 
all läkedoms källa

Du känner livet gälla,
och du växer då

Vad berör hjärtan, öppnar ögon, bryter barriärer, inspirerar till handling och förenar människor?

Johan Franzén Juni 2016

Vi vet vad berättelser kan innebära.

Vi vill hitta, berätta, och återberätta ypperliga berättelser. Berättelser om naturen, berättelser om förhållanden, om kärlek, vetenskap, business, brottslighet, blod och idéer. Berättelser om människor. Människor som möter svårigheter, vågar drömma, strida och växa. För som det ter sig, utan detta har vi inget, är vi inget. Naturen är allt.

Som självständigt produktionsbolag utför vi mindre projekt som nyckelfärdiga, i större produktioner fungerar vi i samarbete med andra.

Vi gör detta:

 • Skriver
 • Filmar & Fotograferar
 • Flygfilmar
 • Spelar in ljud & producerar ljudeffekter
 • Skapar enklare digitala bilder och effekter (CGI)
 • Enklare färgkorrigering
 • Mastering

Vi är specialister på att filma i Nordisk Vildmark. Vår hemmaplan är Skärgårdshavet i Sydvästra Finland. Nordens Lappland är vår andra natur.

Specialiseringen återspeglas i vår utrustning: smidig, pålitlig, lätt, snabb och enkel att ställa i ordning.

Vi måttar, vi fattar beslut och vi skrider till aktion.

Av Johan Franzén Januari 2016

Varje beslut vi gör har en orsak och en verkan. Så låt oss göra det vi njuter av att göra, av anledningar som är meningsfulla! Och låt oss göra det i enlighet med våra grundläggande värderingar, med respekt för allt liv. 

 • Vi ser företagande som ett verktyg att förädla upplevelsen av livet. 
 • Majestätisk naturfilm inspirerar människan till altruism.
  Det är vetenskapligt undersökt och dokumenterat, ett faktum.
 • Vi aspirerar på att göra det mesta av detta.


Om du gillar det, gillar vi antagligen dig, och vill samarbeta med dig!